fredag 20. februar 2009

Middelhavskysten

Veien mellom Malaga og LaManga svinger seg delvis i fjellskjæringer helt nede ved kysten. Den har stor trafikk og den har ikke adskillte kjørebaner. Du føler at du har trafikken tett innpå deg. Mye tungtrafikk men mye krabbefelt i bakkene gjorde sitt til at trafikken fløt godt.

Mye fin utsikt når en kjører i dette området, men det blåste delvis ganske kraftig så en måtte være skjerpet på kjøringa så en "blåste" over i feil kjørebane.


Posted by Picasa