søndag 22. februar 2009

Slettene i Andalucia

Når jeg kom litt inn i landet ble vegstandarden bedre. Her var det firefelts veg som bølget seg over de Andulusiciske sletter. Dette må være ett drømmetereng å bygge veg i. Terenget besto stort sett av grus, så det var vel bare å planere vegtraseen og legge asfalt.


Posted by Picasa