søndag 18. januar 2009

Småbåthavna i La Manga


Småbåthavna i LaManga er en av Spanias største med ca.1.300 båter. Her var det alle typer og i alle størelser. De største var over 24 meter og måtte ha profesjonelt mannskap. Båten på dette bildet koster ca. 6 mill. euro

Noen utrangerte fiskebåter uten eiere låg også oppankret i havna. I følge lokale kilder ble det hevdet at de var brukt til piratvirksomhet og bare forlatt etterpå.Det var også mange fine gamle seilbåter i havna.

Posted by Picasa