fredag 23. januar 2009

Kjøreforhold


Å skulle kjøre på venstre side av vegen var nytt og utfordrende for meg. Det var også andre forhold som gjorde turen spennende. Lastebilene var lange og hadde ofte to tilhengere. Det kunne være en utfordring å passere disse noen ganger. Jeg så også en del kjøretøy med dårlig sikkrett og utstående last. En måtte være skjerpet på trafikken hele tiden.


Denne pick-uppen kunne kanskje ha merket sin brede farlige last litt. Armeringsjernene stakk sikkert en halvmeter ut på alle sider.


Bilparken var veldig variert, mange nye fine biler men også endel gamle som denne FordenHovedveiene gikk ofte gjennom trange landsbyer.
Posted by Picasa