tirsdag 27. januar 2009

Overnatting på S-Afrikansk farm


Fjerde dagen på turer skulle vi overnatte på en S-Africansk farm som drev med turisme i tillegg til gårdsdrift


Det ble gjort istand til grilling av lokalt kjøtt på kvelden


Vi ble fordelt på forskjellige murhus som lå rundt omkring på farmen. Det var store fine hus med enkel men grei standard


Farmen ble drevet av hvite Africanere med Hollands bakgrunn. Serveringspersonalet og arbeidsfolket på farmen var derimot svarte.
Posted by Picasa